השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
הטקס
הטקס

18/5/2013