השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
במחנה

תמונות מהמחנה - מעבירים את הזמן בכיף:


13/4/2013